fbpx
Werkbaar communiceren en zinvol samenwerken

Team op missie!

Als manager wil je graag dat je afdeling een resultaatverantwoordelijk team vormt.

 

Daar is een goede onderlinge interactie en een gezamenlijke aanpak voor nodig. Een helder geformuleerde Team-missie geeft een motiverende impuls, waarmee manager en medewerkers kunnen anticiperen in plaats van achteraf repareren.

Samenwerken en verbinden is een dynamisch proces. Naast individuele en organisatiebelangen hebben we te maken met onze karakters, gedrag, onze manier van communiceren en de effecten hiervan op onze omgeving.

Teamleden hebben elkaar nodig om teamdoelen te behalen en zo succesvol te zijn. Een duidelijke Missie en Visie, samen met waardering voor ieders potentieel, zorgen ervoor dat teamleden zich ook daadwerkelijk willen verbinden aan het team.

Werkbaar communiceren en zinvol samenwerken

Team op missie!

Als manager wil je graag dat je afdeling een resultaatverantwoordelijk team vormt.

 

Daar is een goede onderlinge interactie en een gezamenlijke aanpak voor nodig. Een helder geformuleerde Team-missie geeft een motiverende impuls, waarmee manager en medewerkers kunnen anticiperen in plaats van achteraf repareren.

Samenwerken en verbinden is een dynamisch proces. Naast individuele en organisatiebelangen hebben we te maken met onze karakters, gedrag, onze manier van communiceren en de effecten hiervan op onze omgeving.

Teamleden hebben elkaar nodig om teamdoelen te behalen en zo succesvol te zijn. Een duidelijke Missie en Visie, samen met waardering voor ieders potentieel, zorgen ervoor dat teamleden zich ook daadwerkelijk willen verbinden aan het team.

Aan het eind van dit traject

heb je zicht op de bijzondere kenmerken van jullie team. Ieder is zich bewust van zijn of haar unieke bijdrage voor het eindresultaat. De inspirerende teamvisie en missie verbindt en geeft jullie een kompas voor verdere richting. In de praktisch reflectie naar jezelf en jullie samenwerking zijn kernwaarden helder geworden en deze veranker je in jullie manier van werken.

Het traject:

Meer informatie